(KV+KV/KV+KVK/KV+KVKK)   (15 latihan = 90 perkataan) Lembaran Kerja Interaktif Muat turun Buku Latihan Matematik (Boleh Cetak) 12 latihan = 90 perkataan (KV+KV/KV+KVK/KV+KVKK)   (15 latihan = 90 perkataan) (KV+KV/KV+KVK/KV+KVKK)   (15 latihan = 90 perkataan)

Perkataan Berpola KVK
Ejaan Rangkai Kata Bergambar A
Memilih Rangkai Kata Bergambar B
Latihan Rangkai Kata Bergambar
Ejaan Rangkai Kata dan Latihan Ayat Aras Tinggi Bervideo
Ejaan Perkataan Diftong Vokal Berganding dan Digraf
Memilih dan Melengkapkan Ayat Bergambar Aras Tinggi
DOWNLOAD - Garis Panduan Edisi Percubaan 2008 - Pn Suraya EPRD
Operasi Asas Tambah & Tolak Markah Janaan Sistem
Download Operasi Asas Tambah & Tolak Markah Janaan Sistem

KELAB DR. MUDA SK SUNGAI TENGAS
Six In One

..........

e-maths interactive zone

kuiz 30 saat           kuiz 5 minit           kuiz 10 minit           kuiz 20 minit       sifir

LATIHAN BERDASARKAN VIDEO KLIP 1   LATIHAN BERDASARKAN VIDEO KLIP 2   LATIHAN BERDASARKAN VIDEO KLIP 3

Latihan Berdasarkan Video Klip 4

Ejaan nama Haiwan Ejaan nama Buah-buahan Susun Turutan Ayat Berpandu Video based sentences

Operasi Asas Tambah & Tolak Markah Janaan Sistem
Download Operasi Asas Tambah & Tolak Markah Janaan Sistem